Prečo kúpiť projekt prostredníctvom Ci estate?

Nie sme bežní realitní sprostredkovatelia
Aká je bežná prax
Sme presvedčení, že väčšina realitných agentov odvádza skvelú prácu. Primárne sa však sústredia na sprostredkovanie obchodu medzi predavajúcim a kupujúcim s akceptovateľnou cenou nehnuteľnosti pre obe strany. Od realitných spostredkovateľov neočákavame hĺbkovú previerku širších vzťahov nehnuteľnosti, analýza rizík, audit infraštruktúry ako dostupnoisť sieti, dostatočné kapacity zdrojov, príjazdové cesty a parkovanie.
Čo môžete očakávať od Ci estate?
V Ci estate primárne posudzujeme nehnuteľnosť so sústredením sa na budúci vývoj, resp. zámer. V prvom rade zistíme skutočný stav, vykonáme kompletnú due diligence (previerku existujúceho stavu nehnuteľnosti) a na základe potenciálu pripravíme optimálny a realizovateľný investičný zámer. Nehnuľnosti, ktoré sú v danom čase nevhodné pre developerský zámer neponúkame, resp. informujeme o ich potenciále v budúcnosti.
Najčastejšie problémy pri kúpe nehnuteľnosti
Čokoľvek skryté, najmä malé detaily, ktoré môžu ohroziť developerský projekt. Nepravdivé, resp. neuplné informácie. Optimistické videnie potenciálu danej nehnuteľnosti. Nerealizovateľný koncept investičného zámeru. Nepresná predstava o investičných nákladoch, a rozní iní "kostlivci v skrini", ktorí s ľahkosťou zmária investičný zámer.
Analyzujeme viac ako 50 parametrov
Aké parametre analyzujeme?
Medzi nevyhnutné súčasti našej práce pri posudzovaní potenciálu danej nehnuteľnosti patrí due diligence (hlbková previerka). Bez kompletnej previerky sa kupujúci, resp. investor vystavuje extrémnemu riziku, že investičný zámer na ktorejkoľvek úrovni zlyhá. Preto je súčasťou našej práce dôkladná analýva viac než 50 parametrov. Medzi tie patrí: právna stránka nehnuteľnosti a kúpy, technická stránka nehnuteľnosti, inžinierske siete, dosah jednotlivých napojení, územný plán mesta alebo obce a vzťahy s ním spojené. Dôležitým aspektom našich služieb je schopnosť rozpoznať potenciál nehnuteľnosti a pripraviť investičný zámer spolu s architektonickou štúdiou, ekonomikou, predpokladanými nákladmi a výnosmi.
Záruka na pravdivosť informácii
Predávame len nehnuteľnosti s informáciami overenými a potvrdenými kompetentnými odborníkmi. Ak po kúpe nehnuteľnosti zistíte ich nepravosť, či nesúlad so skutočným stavom v čase predaja, prevezmeme na seba náklady z toho plynúce. My pravdivo informujeme o skutočnom stave nehnuteľnosti, Vy sa rozhodujete, či ju kúpite.
Najčastejšie "mylné" informácie z praxe
Ak kupujete nehnuteľnosť ako investičnú príležitosť s potenciálom realizovať developerský projekt, 5 základných mylných informácii sú z oblasti: Územného plánovania miest a obcí. Infraštruktúry, ktoré zahrňujú siete vody, kanálu, elektriny, plynu. Dopravné napojenia. Parkoviska. Predošle vlastnícke vzťahy a spory. Nepodceňte to. 
Nehnuteľnosti primárne pripravujeme pre úspešný investičný zámer
Architektonická štúdia s optimálnym investičným zámerom
Architektonická štúdia je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej previerky nehnuteľnosti s konceptom investičného zámeru. Po previerke realizovateľnosti prichádza na rad koncept maximálneho využitia úžitkových plôch developerského projektu. V tejto kreativnej časti od skúsených kolegov v developmente získavame výhody nad konkurenciou. Správne optimalizovaná úžitková (predajná) plocha má často krát na svedomí úspech, resp. neúspech developerského projektu.
Ekonomika, analýza trhu
Čo všetko zahrňa ekonomická bilancia developerského projektu? Akvizičné náklady, realizačné náklady, finančné náklady, rezervy, náklady za marketing a predaj. Na opačnej strane stojí dôležitá analýza miestného trhu a predpokladaná cena za predajné plochy nehnuteľnosti. Výsledkom týchto počtov je Vaša marža. Postredníctvom naších kolegov z developmentu dokážeme minimalizovať stranu nákladov a maximalizovať stranu výnosov. Modelujeme rôzne situácie tak, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok, teda maržu, resp. zisk.
Zbavíme Vás starostí s administratívou
Povinnosť a štandard pri spolupráci s Vami
Zabezpečujeme kompletnú právnu a administratívnu agendu okolo kúpy a predaja nehnuteľnosti, vrátane riešení vzťahov na miestnych úradoch. Dokážeme na diaľku bezstarostne spolupracovať aj so zahraničnými klientmi a to v jazykoch EN, RUS, DE, HUN, ESP, FR a zabezpečiť právne preklady v cudzích jazykoch. 
Kupujúci našich nehnuteľností sú z celého sveta
Potrebujem byť na Slovensku alebo byť Slovák, ak od Vás chcem kúpiť nehnuteľnosť?
Nepotrebujete byť na Slovensku. Poskytujeme služby pre kupujúcich z celého sveta. Nechajte celú agendu na nás a Vy si doprajte bezstarostný pokoj, kým my zariadime všetko potrebné za Vás.
Hľadáte nehnutelnosť s investičným potenciálom? 
Kontaktujte nás
© 2021 ciestate, s.r.o. Všetky práva vyhradené. 
Ušetríme Vám čas a starosti spoľahlivými informáciami
+421 911 722 945
info@ciestate.eu
© 2021 ciestate, s.r.o. Všetky práva vyhradené. 
crossmenuchevron-down